Skip to content
Home » เคล็ดลับค้าขายดี

เคล็ดลับค้าขายดี

เคล็ดลับค้าขายดี การเสริมดวงค้าขายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมมาช้านาน เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขายดีมีกำไร มีหลายวิธีในการเสริมดวงค้าขาย ในที่นี้จะขอแนะนำวิธีเสริมดวงค้าขายที่ได้รับความนิยม ดังนี้

  • บูชาวัตถุมงคล
  • จัดวางร้านค้า
  • ปรับปรุงสินค้าและบริการ
  • ปฏิบัติตนเป็นคนดี


คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน หลวงพ่อกวย

เป็นคาถาเรียกลูกค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าและบริการมากขึ้น คาถานี้มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

มะ อะ อุ นะ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้ง หลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามา อาคัจฉัยยะอาคัตฉาหิ ดลจิตมารักข้าพเจ้า ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นเคลื่อนกันมา อะ มะ อุ จงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชา มหาลาภัง ภะวันตุเม

วิธีการสวดคาถาขายของดี หลวงพ่อกวย มีดังนี้

  1. ตั้งนะโม 3 จบ
  2. สวดคาถา 9 จบ
  3. ปิดท้ายด้วยบทสัมปะติจฉามิ 3 จบ

ควรสวดคาถานี้เป็นประจำทุกวัน หรือก่อนเปิดร้านขายของ เพื่อให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขายดีมีกำไร ของดี เรียกลูกค้าเข้าร้าน หลวงพ่อกวย นี้ เชื่อกันว่ามาจากบทสวดมนต์บทหนึ่งของท่านหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท บทสวดนี้มีชื่อว่า “คาถาเมตตาเสน่ห์มหาชน” บทสวดนี้เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ช่วยให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดู ดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าและบริการมากขึ้น


คาถาเรียกลูกค้า ตาไข่

เป็นคาถาค้าขายดีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าและบริการมากขึ้น คาถานี้มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร

ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

วิธีการสวดคาถาค้าขาย ตาไข่ มีดังนี้

  1. ตั้งนะโม 3 จบ
  2. สวดคาถา 9 จบ
  3. ปิดท้ายด้วยบทสัมปะติจฉามิ 3 จบ

ควรสวดคาถาค้าขายนี้เป็นประจำทุกวัน หรือก่อนเปิดร้านขายของ เพื่อให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขายดีมีกำไร คาถาขายดีเรียกลูกค้า ตาไข่ นี้ เชื่อว่ามาจากคาถาบูชาตาไข่ เด็กวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาไข่ เป็นวิญญาณเด็กชายที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เชื่อว่ามีบุญบารมีสูง คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่บูชาตาไข่ มักจะมีโชคลาภ ค้าขายดี


คาถาเรียกลูกค้า ท้าวเวสสุวรรณ

เป็นบทสวดเรียกลูกค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าและบริการมากขึ้น คาถานี้มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะพุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาเรียกลูกค้า ท้าวเวสสุวรรณ นี้ เชื่อว่ามาจากคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้บูชาจากสิ่งชั่วร้าย และช่วยให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง


คาถาเรียกลูกค้า พระพิฆเนศ

เป็นคาถาค้าขายร่ำรวยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนสินค้าและบริการมากขึ้น คาถานี้มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ทุติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ ตะติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

มูยังไงให้ขายของดี พระพิฆเนศ นี้ เชื่อว่ามาจากคาถาบูชาพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เชื่อว่าพระพิฆเนศจะช่วยประทานความสำเร็จและโชคลาภแก่ผู้บูชา อีกทั้งยังช่วยขจัดิ อุปสรรคต่างๆ ไม่ให้มาขัดขวางการค้าขายอีกด้วย


อ่านเพิ่มเติม : muteroo.com