Skip to content
Home » เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลัง โชคลาภ เป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่าสามารถเสริมโชคลาภให้กับผู้บูชา ช่วยให้มีโชคดี มีเงินทองไหลมาเทมา การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ชีวิตมีความราบรื่น ไม่ติดขัด

 • พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ เชื่อว่าหากบูชาพระพิฆเนศจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน รวมถึงด้านการเงิน
 • พระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภ เชื่อว่าหากบูชาพระแม่ลักษมีจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • พญาเต่าเรือน เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ช่วยให้มีทรัพย์สินเงินทอง
 • เหรียญหลวงพ่อทวด เหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย โชคดีมีชัย
 • ตะกรุด วัตถุมงคลที่บรรจุอักขระเลขยันต์ เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภ เมตตามหานิยม
 • เบี้ยแก้ วัตถุมงคลที่เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านแก้คุณไสย คุ้มครองป้องกันภยันตราย
 • ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เด็กวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านโชคลาภ การค้าขาย
 • ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภตามความเชื่อของจีน เชื่อว่าหากบูชาไฉ่ซิงเอี๊ยจะช่วยให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องรางของขลัง โชคลาภ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ในการบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ควรเลือกบูชาจากพระเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงในด้านการปลุกเสกวัตถุมงคล นอกจากการบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภแล้ว ยังมีวิธีเสริมโชคลาภอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • การทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
 • เป็นคนขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
 • คิดบวก มองโลกในแง่ดี

การเสริมโชคลาภนั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล หากผู้ใดมีความศรัทธาเชื่อมั่น ก็อาจได้รับผลตามความเชื่อนั้น อย่างไรก็ตาม การเสริมโชคลาภที่ดีที่สุด คือ การเป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น และมุ่งมั่นในการทำงาน


การเสริมดวง หมายถึง การทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตมีความราบรื่น ไม่ติดขัด ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บางคนอาจเชื่อว่าการเสริมดวงจะช่วยให้โชคดี มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ชีวิตมีความสมหวัง วิธีเสริมดวงนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล บางคนอาจเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนอาจเชื่อในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย บางคนอาจเชื่อในวิธีทางจิตวิญญาณ บางคนอาจเชื่อในวิธีทางวิทยาศาสตร์

 • การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ชีวิตมีความคุ้มครอง ปลอดภัย และประสบความสำเร็จ
 • การทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อว่าการทำบุญ บริจาคทาน ช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยให้มีอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
 • เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อว่าการเป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยให้ชีวิตมีความราบรื่น ไม่ติดขัด
 • คิดบวก มองโลกในแง่ดี เชื่อว่าการคิดบวก มองโลกในแง่ดีจะช่วยให้ชีวิตมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ และช่วยให้มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต
 • ปรับฮวงจุ้ย เชื่อว่าการปรับฮวงจุ้ยจะช่วยให้พลังงานในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานมีความสมดุล ส่งผลให้ชีวิตมีโชคลาภและประสบความสำเร็จ
 • ใช้เครื่องรางของขลัง เชื่อว่าเครื่องรางของขลังบางชนิดมีพุทธคุณหรือพลังพิเศษที่ช่วยเสริมดวงให้กับผู้บูชา

นอกจากวิธีเสริมดวงข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีเสริมดวงอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล สิ่งสำคัญในการเสริมดวง คือ ความศรัทธาเชื่อมั่น หากผู้ใดมีความศรัทธาเชื่อมั่น ก็อาจได้รับผลตามความเชื่อนั้น

เคล็ดลับในการเสริมดวงที่ควรคำนึงถึง

 • ความศรัทธาเชื่อมั่น สิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมดวง คือ ความศรัทธาเชื่อมั่น หากผู้ใดมีความศรัทธาเชื่อมั่น ก็อาจได้รับผลตามความเชื่อนั้น
 • ความสม่ำเสมอ การเสริมดวงควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
 • ความมุ่งมั่น การเสริมดวงควรทำควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

แหล่งบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ในประเทศไทย มีมากมายหลายแห่ง ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แหล่งบูชาที่นิยมมีดังนี้

 • วัด วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มักมีวัตถุมงคลให้บูชา ผู้ที่สนใจบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ควรเลือกบูชาจากวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างวัตถุมงคล เช่น วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วัดละหารไร่ จ.ระยอง วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท วัดบางนมโค จ.อยุธยา วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ วัดดอนสัก จ.ลำปาง และวัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
 • ร้านวัตถุมงคล ปัจจุบันมีร้านวัตถุมงคลมากมายที่จำหน่ายเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ผู้ที่สนใจบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ควรเลือกซื้อจากร้านวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • ออนไลน์ ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวก ผู้ที่สนใจบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ควรเลือกซื้อจากร้านออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

ในการเลือกแหล่งบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ ควรพิจารณาดังนี้

 • ความศรัทธา สิ่งสำคัญที่สุดในการบูชาเครื่องรางของขลัง โชคลาภ คือ ความศรัทธาเชื่อมั่น หากผู้ใดมีความศรัทธาเชื่อมั่น ก็อาจได้รับผลตามความเชื่อนั้น
 • ความมีชื่อเสียง ควรเลือกบูชาจากแหล่งที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้เครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณและประสบการณ์มากมาย
 • ราคา เครื่องรางของขลัง โชคลาภ มีราคาแตกต่างกันไป ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีราคาเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม : muteroo