Skip to content
Home » สายมู มีอะไรบ้าง

สายมู มีอะไรบ้าง

คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ นิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง ไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านการเงินให้ร่ำรวย

สิ่งที่สายมูเรียกทรัพย์นิยมทำกันมีดังนี้

 • บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น พระพิฆเนศ องค์แม่กวนอิม องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นต้น
 • พกพาเครื่องรางของขลังที่ช่วยเสริมดวงการเงิน เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวน หินสี เป็นต้น
 • เข้าวัดทำบุญ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายสังฆทาน
 • ไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นต้น
 • ไปดูดวง ทำนายทายทัก โดยเน้นเรื่องการเงิน
 • ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ โดยมุ่งเน้นให้จิตใจสงบ
 • ทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเสริมดวงการเงิน พิธีกรรมแก้เคล็ดการเงิน

สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังที่ช่วยเสริมดวงการเงินนั้น มีหลายความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและโชคลาภ จึงนิยมบูชาพระพิฆเนศเพื่อเสริมดวงการเงิน บางคนอาจเชื่อว่าเหรียญหลวงพ่อทวดมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและโชคลาภ จึงนิยมสะสมเหรียญหลวงพ่อทวด บางคนอาจเชื่อว่าหินสีต่างๆ เช่น หินทับทิม หินโมรา หินหยก เป็นต้น มีพลังช่วยเสริมดวงการเงิน จึงนิยมพกพาหินสีเหล่านี้ เป็นต้น


คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ นิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง ไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านความรักให้สมหวัง

สิ่งที่สายมูความรักนิยมทำกันมีดังนี้

 • สายมูพระเครื่อง นิยมสะสมพระเครื่องที่มีพุทธคุณด้านความรัก เช่น พระตรีมูรติ พระราหู พระแม่อุมาเทวี เป็นต้น
 • สายมูเทพเจ้า นิยมบูชาเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความรัก เช่น พระแม่ลักษมี พระตรีมูรติ พระราหู พระแม่อุมาเทวี เป็นต้น
 • สายมูโหราศาสตร์ นิยมดูดวง ทำนายทายทัก โดยเน้นเรื่องความรัก
 • สายมูเตลู นิยมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังต่างๆ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ชีวิตดีขึ้น รวมไปถึงด้านความรักด้วย

คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ นิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง ไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่สายมูเรื่องงานนิยมทำกันมีดังนี้

 • บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น พระพิฆเนศ พระตรีมูรติ ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นต้น
 • พกพาเครื่องรางของขลังที่ช่วยเสริมดวงการทำงาน เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวน หินสี เป็นต้น
 • เข้าวัดทำบุญ ใส่บาตร ถวายสังฆทาน
 • ไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น
 • ไปดูดวง ทำนายทายทัก โดยเน้นเรื่องงาน
 • ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ โดยมุ่งเน้นให้จิตใจสงบ
 • ทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเสริมดวงการทำงาน พิธีกรรมแก้เคล็ดการทำงาน

สำหรับเคล็ดลับการมูเตลูเรื่องงานให้ปังนั้น สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากความเชื่อและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • บูชาและพกพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา
 • ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยและรู้จักวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ
 • ตั้งมั่นในสิ่งที่ต้องการและเชื่อมั่นในตัวเอง

คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ นิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง ไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านการเงินให้ร่ำรวย

สิ่งที่สายมูการเงินนิยมทำกันมีดังนี้

 • บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น พระพิฆเนศ องค์แม่กวนอิม องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นต้น
 • ไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นต้น
 • ไปดูดวง ทำนายทายทัก โดยเน้นเรื่องการเงิน
 • ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ โดยมุ่งเน้นให้จิตใจสงบ
 • ทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเสริมดวงการเงิน พิธีกรรมแก้เคล็ดการเงิน

เคล็ดลับการมูเตลูการเงินที่อาจเป็นประโยชน์เพิ่มเติม

 • เลือกสีมงคลที่ช่วยเสริมดวงการเงิน เช่น สีทอง สีเงิน สีชมพู เป็นต้น
 • ตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศด้วยสิ่งของมงคล เช่น รูปปั้นแมวกวัก ต้นวาสนา เป็นต้น
 • ทำบุญหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ
 • ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 • คิดบวกและเชื่อมั่นในตัวเอง

คือ ผู้ที่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ นิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลัง ไปจนถึงการทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในด้านโชคลาภให้สมหวัง

สิ่งที่สายมูโชคลาภนิยมทำกันมีดังนี้

 • สายมูพระเครื่อง นิยมสะสมพระเครื่องที่มีพุทธคุณด้านโชคลาภ เช่น พระปิดตา เหรียญหลวงพ่อทวด เป็นต้น
 • สายมูเทพเจ้า นิยมบูชาเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภ เช่น พระพิฆเนศ พระนารายณ์ พระแม่กวนอิม เป็นต้น
 • สายมูโหราศาสตร์ นิยมดูดวง ทำนายทายทัก โดยเน้นเรื่องโชคลาภ
 • สายมูเตลู นิยมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังต่างๆ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ชีวิตดีขึ้น รวมไปถึงด้านโชคลาภด้วย

สำหรับเคล็ดลับการมูเตลูโชคลาภให้ปังนั้น สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกสีมงคลที่ช่วยเสริมดวงโชคลาภ เช่น สีเหลือง สีทอง สีชมพู เป็นต้น
 • ตกแต่งบ้านหรือออฟฟิศด้วยสิ่งของมงคล เช่น รูปปั้นแมวกวัก ต้นวาสนา เป็นต้น
 • ทำบุญหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ
 • ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 • คิดบวกและเชื่อมั่นในตัวเอง