Skip to content
Home » สายมูเรื่องงาน

สายมูเรื่องงาน

สายมูเรื่องงาน คือ ผู้ที่เชื่อว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำพิธีกรรมต่างๆ ขอพรเรื่องงานจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองในด้านการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการหางานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไหว้พระขอพรเรื่องงาน เป็นต้นความเชื่อเรื่องมูเรื่องงานมีมานานแล้วในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและความหวังของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน ในปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องมูเตลูเรื่องงานยังคงได้รับความนิยมอยู่ โดยผู้คนนิยมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ขอพรเรื่องงานให้สมหวัง


ไหว้พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ปัญญา และศิลปะ

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดองค์หนึ่ง พระองค์เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ปัญญา และศิลปะ รูปเคารพของพระพิฆเนศมักมีเศียรเป็นช้าง ร่างกายเป็นมนุษย์ และถืองาข้างเดียว มีสี่กร แต่ละกรถือวัตถุมงคลต่างๆ เช่น สังข์ จักร บ่วงบาตร และดอกบัว

พระพิฆเนศถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าองค์แรกๆ ของศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าพระองค์เป็นบุตรของพระศิวะและพระแม่ปารวตี พระองค์มีกำเนิดที่แปลกประหลาด เนื่องจากพระอิศวรทรงตัดเศียรของพระองค์โดยไม่ตั้งใจ แต่ต่อมาก็ได้ทดแทนด้วยเศียรช้าง พระพิฆเนศเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วโลก เชื่อกันว่าพระองค์จะประทานพรความสำเร็จแก่ผู้ที่มีความศรัทธา พระองค์จึงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การเรียน มูของาน การเงิน และความรัก


ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งโชคลาภและความสำเร็จ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เป็นเทพเจ้าหนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาลที่คุ้มครองดูแลด้านทิศเหนือ เชื่อกันว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย มีรูปลักษณ์เป็นชายร่างใหญ่ สวมชุดขาว ถือกระบองและถุงเงิน

ท้าวเวสสุวรรณเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วโลก เชื่อกันว่าท่านจะประทานพรโชคลาภและความร่ำรวยแก่ผู้ที่มีความศรัทธา จึงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเงินขอเรื่องงาน การบูชาท้าวเวสสุวรรณสามารถทำได้โดยตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่าน และให้ทานแก่ผู้ยากไร้ เชื่อว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาด้านการเงินและโชคลาภ


ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ เทพแห่งการคุ้มครองและความสำเร็จ

ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวจีน เชื่อกันว่าเจ้าพ่อเสือเป็นเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองและความสำเร็จ รูปเคารพของเจ้าพ่อเสือมีลักษณะเป็นมังกรที่มีหัวเป็นเสือ สวมชุดจีน ถือกระบองและดาบ 

ศาลเจ้าพ่อเสือสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมาย เชื่อกันว่าเจ้าพ่อเสือจะคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย และประทานพรความสำเร็จแก่ผู้ที่มีความศรัทธา จึงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆการบูชาเจ้าพ่อเสือสามารถทำได้โดยตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่าน และให้ทานแก่ผู้ยากไร้ เชื่อว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาด้านความคุ้มครองและความสำเร็จไหว้ขอพรเรื่องงาน


ไหว้ศาลหลักเมือง เทพแห่งการปกป้องคุ้มครองและความสำเร็จ

ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย เชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองและความสำเร็จ รูปเคารพของศาลหลักเมืองมีลักษณะเป็นเสาไม้สักขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อน ด้านบนของเสาหลักมีรูปลักษณ์ของสัตว์มงคลต่างๆ เช่น สิงห์ ช้าง และหงส์ 

ศาลหลักเมืองสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความปลอดภัยของบ้านเมือง ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย เชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย และประทานพรความสำเร็จแก่ผู้ที่มีความศรัทธา จึงเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆ การบูชาศาลหลักเมืองสามารถทำได้โดยตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่าน และให้ทานแก่ผู้ยากไร้ เชื่อว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาด้านความคุ้มครองและความสำเร็จ


ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย

พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร แกะสลักจากหยกสีเขียวเข้มบริสุทธิ์ทั้งองค์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ของอินเดีย เดิมทีประดิษฐานอยู่ที่เมืองละโว้ ต่อมาได้ถูกอัญเชิญมายังกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมายังกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

พระแก้วมรกตเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์มากมาย ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรในเรื่องต่างๆ เช่น โชคลาภ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความคุ้มครองจากภัยอันตราย พระแก้วมรกตเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทย และเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความสามัคคีของคนไทย


ไหว้หลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 165 เซนติเมตร สูง 198 เซนติเมตร เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น เดิมทีประดิษฐานอยู่ทางภาคเหนือของไทย ต่อมาได้ลอยน้ำลงมาตามแม่น้ำบางปะกง ชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นจากน้ำและประดิษฐานไว้ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร

หลวงพ่อโสธรเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์มากมาย ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรในเรื่องต่างๆ เช่น โชคลาภ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และความคุ้มครองจากภัยอันตรายในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธรขึ้นเป็นประจำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

นอกจากนี้ หลวงพ่อโสธรยังเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ


อ่านเพิ่มเติม : muteroo.com