Skip to content
Home » วิธีแก้ดวงชะตา

วิธีแก้ดวงชะตา

วิธีแก้ดวงชะตา ดวงตก หมายถึง ช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ดี ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นมงคล เช่น เจ็บป่วย สูญเสีย อุบัติเหตุ ปัญหาในการทำงาน ปัญหาการเงิน เป็นต้น ความเชื่อเรื่องดวงตกนั้นมีมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเสริมดวงหรือแก้ดวงชะตา

คนดวงตกมักมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตบ่อยครั้ง วิธีแก้ดวงชะตาให้ดีขึ้นมีปัญหาด้านสุขภาพ การเงิน ความรัก หน้าที่การงาน เป็นต้น บางคนอาจรู้สึกโชคร้าย หมดกำลังใจ ไม่อยากทำอะไร บางคนอาจมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เป็นต้น

1. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร

เป็นความเชื่อของชาวพุทธอย่างหนึ่ง เชื่อว่าการทำบุญจะช่วยชำระล้างบาปกรรมในอดีตและทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม ส่งผลให้ดวงชะตาดีขึ้น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • ทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ แก่พระภิกษุสงฆ์
 • ถวายสังฆทาน ถวายสิ่งของที่จำเป็นแก่พระภิกษุสงฆ์ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น
 • บริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น
 • ช่วยเหลือคนยากไร้ บริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือคนยากไร้
 • สวดมนต์แผ่เมตตา ขอพรให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม

เคล็ดลับในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร

 • ควรทำอย่างสม่ำเสมอและจริงใจ
 • ควรเลือกวิธีทำบุญที่เหมาะสมกับตัวเอง
 • ควรมีจิตใจที่ดี คิดดี ทำดี

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร นอกจากจะส่งผลดีต่อดวงชะตาแล้ว ยังเป็นการชำระล้างบาปกรรมในอดีตและช่วยให้จิตใจสงบสุขอีกด้วย


2. การหาเวลาไปปฏิบัติธรรมสามารถทำได้หลายวิธี

 • วางแผนล่วงหน้า กำหนดช่วงเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรม โดยพิจารณาจากตารางงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวิต
 • ปรึกษาเพื่อนหรือครอบครัว หาเพื่อนหรือครอบครัวที่สนใจไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน จะได้มีกำลังใจและช่วยกันดูแลกัน
 • หาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับตนเอง เช่น วัด สำนักปฏิบัติธรรม หรือศูนย์รวมจิตตภาวนา
 • เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติธรรม

เคล็ดลับในการหาเวลาไปปฏิบัติธรรม

 • เริ่มต้นจากช่วงเวลาสั้น ๆ หากไม่มีเวลามากนัก อาจเริ่มต้นจากไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสั้น ๆ เช่น 1 วัน หรือ 3 วัน
 • ไปปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ พยายามไปปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนจิตใจและเข้าถึงธรรมะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ ๆ การเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ ๆ จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการไปปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

การไปปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่ดีในการพักผ่อนจิตใจ ฝึกฝนสติและสมาธิ เรียนรู้ธรรมะ และเข้าถึงความสงบภายใน สำหรับผู้ที่ต้องการหาเวลาไปปฏิบัติธรรม หวังว่าคำแนะนำข้างต้นจะเป็นประโยชน์


3. การทำบุญบ้าน ทำบุญร้านค้า

เป็นความเชื่อของชาวพุทธอย่างหนึ่ง เชื่อว่าการทำบุญจะช่วยให้บ้านหรือร้านค้านั้นมีความเป็นสิริมงคล ช่วยให้กิจการรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ ป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามา
รบกวน

ขั้นตอนการทำบุญบ้าน ทำบุญร้านค้า

 1. นิมนต์พระสงฆ์ โดยทั่วไปนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และรับศีล
 2. จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ขันน้ำมนต์ ฯลฯ
 3. จัดเตรียมของถวาย จัดเตรียมของถวายพระสงฆ์ เช่น อาหารคาวหวาน ผลไม้ ปัจจัยไทยธรรม เป็นต้น
 4. ทำพิธีทำบุญ ประกอบพิธีทำบุญตามขั้นตอนที่กำหนด
 5. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

เคล็ดลับในการทำบุญบ้าน ทำบุญร้านค้า

 • ควรทำอย่างสม่ำเสมอและจริงใจ
 • ควรเลือกวัดหรือสถานที่ทำบุญที่เหมาะสม
 • ควรเลือกพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้บริสุทธิ์
 • ควรมีจิตใจที่ดี คิดดี ทำดี

การทำบุญบ้าน ทำบุญร้านค้า เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะเป็นการแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับบ้านหรือร้านค้าอีกด้วย ผู้ที่สนใจทำบุญบ้าน ทำบุญร้านค้า สามารถนำแนวทางข้างต้นไปปฏิบัติได้


4. หลีกเลี่ยงการดูดวงโดยไม่จำเป็น

ความเชื่อเรื่องดวงชะตาเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเสริมดวงหรือแก้ดวงชะตา ด้วยเหตุนี้ จึงมีบริการดูดวงมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดูดวงตามวันเกิด ดูดวงตามราศี ดูดวงตามลายมือ ดูดวงตามดวงดาว เป็นต้น

การดูดวงอาจมีประโยชน์ในบางกรณี เช่น ช่วยให้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ หรือช่วยให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูดวงโดยไม่จำเป็นอาจส่งผลเสียได้ดังนี้

 • ทำให้วิตกกังวล การดูดวงอาจทำให้คนเราวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
 • ทำให้ยึดติดกับดวงชะตา การดูดวงมากเกินไปอาจทำให้คนเรายึดติดกับดวงชะตา เชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นไปตามดวงชะตา ซึ่งอาจทำให้ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ทำให้เสียเงิน การดูดวงอาจมีค่าใช้จ่ายสูง หากดูดวงโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

แนวทางในการหลีกเลี่ยงการดูดวงโดยไม่จำเป็น

 • พิจารณาความจำเป็น ก่อนที่จะตัดสินใจดูดวง ควรพิจารณาความจำเป็นว่าจำเป็นต้องดูดวงหรือไม่ หากมีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจ อาจดูดวงเพื่อขอคำแนะนำ แต่หากเป็นเรื่องทั่วไป ก็ไม่จำเป็นต้องดูดวง
 • เลือกดูดวงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรเลือกดูดวงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หมอดูที่มีชื่อเสียง หรือวัดที่มีชื่อเสียง
 • อย่ายึดติดกับคำทำนาย คำทำนายเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ไม่ควรยึดติดกับคำทำนายมากเกินไป

5. การขอพร

การขอพร เป็นความเชื่อของมนุษย์อย่างหนึ่ง เชื่อว่าการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบันดาลให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต

วิธีขอพร

การขอพรสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • ไหว้พระ เป็นวิธีขอพรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
 • สวดมนต์ เชื่อว่าการสวดมนต์จะช่วยเสริมบารมีและพลังบวกให้กับชีวิต ส่งผลให้พรที่ขอสำเร็จ
 • บนบาน เป็นวิธีขอพรที่เป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น บนบานว่าจะถวายสิ่งของหรือทำบุญหากขอพรสำเร็จ
 • อธิษฐาน เป็นวิธีขอพรที่เป็นการพูดขอพรจากใจจริง

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการขอพร

 • มีจิตศรัทธา การขอพรควรกระทำด้วยความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพรในเรื่องที่เป็นมงคล การขอพรในเรื่องที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียได้
 • ไม่ควรขอพรที่เกินตัว การขอพรที่เกินตัวอาจทำให้ผิดหวังได้
 • ควรทำตามคำมั่นสัญญา หากบนบานไว้ควรทำตามคำมั่นสัญญาเพื่อไม่ให้ผิดคำพูด

เคล็ดลับในการขอพร

 • ขอพรอย่างสม่ำเสมอ การขอพรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พรที่ขอสำเร็จง่ายขึ้น
 • ทำบุญ รักษาศีล การทำความดีจะช่วยให้มีบุญบารมี ส่งผลให้พรที่ขอสำเร็จง่ายขึ้น
 • ปล่อยวางความทุกข์ การปล่อยวางความทุกข์จะช่วยให้ใจสงบ ส่งผลให้พรที่ขอสำเร็จง่ายขึ้น

การขอพรเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การขอพรจึงควรทำด้วยความศรัทธาและเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น


อ่านเพิ่มเติม : muteroo.com