Skip to content
Home » วัดสายมู

วัดสายมู

วัดสายมู” เป็นคำเรียกรวมของวัดหรือสถานที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมในการไปขอพรในเรื่องต่างๆ เช่น โชคลาภ ความรัก การงาน สุขภาพ เป็นต้น คำว่า “สายมู” มาจากคำว่า “มูเตลู” ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องโชคลางหรือสิ่งลี้ลับ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประวัติของพ่อปู่ยี่กอฮงนั้น เชื่อกันว่าท่านเป็นชาวจีนที่อพยพมายังประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความเชี่ยวชาญในการเสี่ยงโชค ภายหลังท่านได้เสียชีวิตลง ผู้คนต่างเชื่อว่าท่านยังคงสถิตอยู่ในศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง และคอยช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคมูที่ไหนปัง

ในกราบสักการะขอพรที่ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง นิยมนำของไหว้มาถวาย ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ผลไม้ ขนมหวาน และของมงคลต่างๆ เช่น ผ้าแพรสีชมพู แป้งเจิม น้ำอบ เป็นต้น ขั้นตอนการขอพรมีดังนี้

 1. ไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง
 2. จุดธูป 3 ดอก และอธิษฐานขอพร
 3. ปิดทองรูปหล่อพ่อปู่ยี่กอฮง
 4. นำของไหว้มาถวาย
 5. ลอดใต้โต๊ะบูชา
 6. แป้งเจิมหน้าผากและฝ่ามือเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออีกว่า หากใครถูกหวยแล้วมาแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง โดยนำสิ่งของมาถวาย เช่น ข้าวขาหมู โอยั้ว น้ำชาดอกดาวเรือง หมากพลูบุหรี่ และซิการ์ จะช่วยเสริมดวงให้โชคดียิ่งขึ้นไหว้พระสายมู


วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดจุฬามณีเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ “วัดบางช้าง” ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็น “วัดจุฬามณี” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วัดจุฬามณีเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 9 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ การงาน และอื่นๆ

นอกจากหลวงพ่อโตแล้ว สายมูห้ามพลาดวัดจุฬามณียังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เจดีย์เกศแก้วจุฬามณี เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าที่เคารพสักการะของชาวจีน และวิหารพระแก้วมรกตจำลอง วิหารที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง


วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดทับกระดานเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อ “สำนักสงฆ์ทัพกันดาร” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทัพกันดารใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ที่อื่น สำนักสงฆ์จึงร้าง ต่อมาชาวบ้านได้กลับมาสร้างวัดขึ้นใหม่ และตั้งชื่อว่า “วัดทับกระดาน” ตามชื่อหมู่บ้าน

วัดทับกระดานเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นสถานที่บรรจุอัฐิและเป็นที่ประดิษฐานหุ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะและขอพรจากหุ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์ โดยเฉพาะในช่วงงานรำลึกการเสียชีวิตของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน

นอกจากหุ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์แล้ว วัดทับกระดานยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • ศาลาท่าน้ำ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่สร้างจากทองคำแท้
 • ศาลาริมสระน้ำ เป็นที่ประดิษฐานหุ่นพุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่สร้างจากหุ่นขี้ผึ้ง
 • พิพิธภัณฑ์พุ่มพวง ดวงจันทร์ รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และผลงานของพุ่มพวง ดวงจันทร์

วัดป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์ คำชะโนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งตำนานของพญานาค

วัดป่าคำชะโนดเป็นผืนกอวัชพืชขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เกิดจากการทับถมและผสานตัวของซากวัชพืชน้ำจำนวนมากเป็นระยะเวลายาวนาน จนก่อกำเนิดคล้ายกับเป็นผืนแผ่นดินลอยตัวในรูปแบบเกาะกลางอ่างเก็บน้ำกุดขาม ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงฤดูฝนในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง อ่างเก็บน้ำกุดมีปริมาณน้ำสูงขึ้นขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บริเวณวัดป่าคำชะโนดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น

 • ต้นชะโนด ต้นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นตาลมาผสมสายพันธุ์กัน เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่พญานาคสร้างขึ้น
 • ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุม ศาลที่ประดิษฐานของพญานาคราชคู่บารมี
 • สะพานปูนรูปปั้นพญานาค สะพานที่ทอดยาวจากฝั่งเข้าสู่เกาะคำชะโนด

วัดป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความมหัศจรรย์ ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรจากพญานาคราชคู่บารมี และสัมผัสกับบรรยากาศอันน่าอัศจรรย์ของดินแดนแห่งตำนานพญานาคขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์


วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วประเทศไทย

วัดเจดีย์มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี เดิมทีเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2500 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของวัดเจดีย์คือ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณเด็กชายที่ติดตามหลวงปู่ทวดมา และคอยปกปักรักษาวัดเจดีย์

ผู้คนนิยมมาสักการะไอ้ไข่ เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ การค้าขาย และความสำเร็จในชีวิต ไอ้ไข่เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศไทย ทำให้มีผู้คนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวกราบไหว้สักการะบูชา


อ่านเพิ่มเติม : muteroo.com