Skip to content
Home » บูชาเทพตามวันเกิด

บูชาเทพตามวันเกิด

 • by

บูชาเทพตามวันเกิด

บทนำเกี่ยวกับบูชาเทพตามวันเกิด

ความเชื่อเรื่องการ บูชาเทพตามวันเกิด เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานในหลายวัฒนธรรม เชื่อว่าการบูชาเทพตามวันเกิดจะช่วยเสริมดวงชะตา ดลบันดาลให้เกิดความโชคดี ความสำเร็จ และความสุขในชีวิต

ที่มาของความเชื่อ บูชาเทพตามวันเกิด

ความเชื่อเรื่องการบูชาเทพตามวันเกิด มีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องจักรราศี เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดภายใต้อิทธิพลของดวงดาวแต่ละดวง ดวงดาวแต่ละดวงมีเทพเจ้าประจำอยู่ การบูชาเทพเจ้าประจำวันเกิดจึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังของดวงดาว ส่งเสริมให้ชีวิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เทพเจ้าประจำวันเกิด

ในแต่ละวันเกิดจะมีเทพเจ้าประจำอยู่ ดังนี้

 • วันอาทิตย์: พระอาทิตย์ (พระอาทิตย์เทพ)
 • วันจันทร์: พระจันทร์ (พระจันทร์เทพ)
 • วันอังคาร: พระอังคาร (พระอังคารเทพ)
 • วันพุธ: พระพุธ (พระพุธเทพ)
 • วันพฤหัสบดี: พระพฤหัสบดี (พระพฤหัสบดีเทพ)
 • วันศุกร์: พระศุกร์ (พระศุกร์เทพ)
 • วันเสาร์: พระเสาร์ (พระเสาร์เทพ)

วิธีบูชาเทพตามวันเกิด

การบูชาเทพตามวันเกิดสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • ไหว้พระประจำวันเกิด
 • สวดคาถาบูชาเทพประจำวันเกิด
 • ถวายเครื่องสักการะเทพประจำวันเกิด
 • ทำบุญทำทานตามความเชื่อ

ตัวอย่างการบูชาเทพตามวันเกิด

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ สามารถบูชาพระอาทิตย์เทพ โดยไหว้พระอาทิตย์ ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกบัว ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน และขอพรจากพระอาทิตย์เทพ เพื่อเสริมดวงชะตา ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์ สามารถบูชาพระจันทร์เทพ โดยไหว้พระจันทร์ ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกบัว เทียนไข และขอพรจากพระจันทร์เทพ เพื่อเสริมดวงความรัก ช่วยให้มีคู่ครองที่ดี
 • ผู้ที่เกิดวันอังคาร สามารถบูชาพระอังคารเทพ โดยไหว้พระอังคาร ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกกุหลาบ เทียนไขสีแดง และขอพรจากพระอังคารเทพ เพื่อเสริมดวงความกล้าหาญ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ผู้ที่เกิดวันพุธ สามารถบูชาพระพุธเทพ โดยไหว้พระพุธ ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกมะลิ เทียนไขสีน้ำเงิน และขอพรจากพระพุธเทพ เพื่อเสริมดวงความรู้ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา
 • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี สามารถบูชาพระพฤหัสบดีเทพ โดยไหว้พระพฤหัสบดี ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกบัวหลวง เทียนไขสีเหลือง และขอพรจากพระพฤหัสบดีเทพ เพื่อเสริมดวงความเมตตา ช่วยให้ประสบความสำเร็จในสังคม
 • ผู้ที่เกิดวันศุกร์ สามารถบูชาพระศุกร์เทพ โดยไหว้พระศุกร์ ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกมะลิ เทียนไขสีชมพู และขอพรจากพระศุกร์เทพ เพื่อเสริมดวงความรัก ช่วยให้มีคู่ครองที่ดี
 • ผู้ที่เกิดวันเสาร์ สามารถบูชาพระเสาร์เทพ โดยไหว้พระเสาร์ ถวายเครื่องสักการะ เช่น ดอกกุหลาบ เทียนไขสีดำ และขอพรจากพระเสาร์เทพ เพื่อเสริมดวงความขยันหมั่นเพียร ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ข้อควรปฏิบัติในการบูชาเทพตามวันเกิด

การบูชาเทพตามวันเกิดควรปฏิบัติด้วยความเคารพ ศรัทธา และตั้งใจ ขอพรจากเทพเจ้าด้วยความปรารถนาดี เพียงเท่านี้ก็จะได้รับความคุ้มครองจากเทพเจ้า และช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://muteroo.com/