Skip to content
Home » บูชาพระราหู

บูชาพระราหู

  • by

บูชาพระราหู

บทนำเกี่ยวกับบูชาพระราหู

บูชาพระราหู ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย “พระราหู” คือเทวดาที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตา ส่งผลทั้งเรื่องดีและร้าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและการโคจร สำหรับผู้ที่เกิดในราหูจร หรือราหูทับลัคนา มักเผชิญกับอุปสรรค อุบัติเหตุ โรคภัย และความไม่ราบรื่น บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงวิธีการบูชาพระราหู ปัดเป่าเคราะห์ เสริมโชคชะ เพื่อเปิดทางสู่ความสำเร็จ

กำเนิดพระราหู: ตำนานแห่งเงาพระจันทร์ บูชาพระราหู

ตามตำนาน พระราหูเป็นยักษ์ตนหนึ่ง ที่แอบดื่มน้ำอมฤตก่อนถึงคราวของตน จึงถูกพระนารายณ์ตัดร่างเป็นท่อน ครึ่งบนกลายเป็น “ราหู” เทวดาหัวมังกร ส่วนล่างกลายเป็น “เกตุ” เทวดาหางนาค ทั้งสององค์มีอิทธิพลต่อดวงชะตา โดยพระราหูมักส่งผลด้านเคราะห์กรรม ความวุ่นวาย อุปสรรค ส่วนเกตุส่งผลด้านความลึกลับ พลิกผัน ความเปลี่ยนแปลง

บูชาพระราหูอย่างไร ปัดเป่าเคราะห์ สู่โชคชะที่ดี

การบูชาพระราหูถือเป็นวิธีการปัดเป่าเคราะห์ เสริมโชคชะ ช่วยให้ชีวิตราบรื่น เบิกบาน โดยมีวิธีการบูชาดังนี้

เวลาในการบูชา

วันพุธกลางคืน เป็นวันธาตุน้ำ อันเป็นธาตุประจำองค์พระราหู เหมาะที่สุดในการบูชา นอกจากนี้ ยังสามารถบูชาได้ในวันเสาร์ เนื่องจากเป็นวันคู่ธาตุกับวันพุธ ส่งเสริมพลังการบูชาได้เช่นกัน

สถานที่บูชา

สถานที่บูชาสามารถทำได้ทั้งที่วัดหรือศาลพระราหูตามความสะดวก หากบูชาที่บ้าน เลือกสถานที่สงบ ปลอดโปร่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศประจำองค์พระราหู

เครื่องบูชา

เครื่องบูชาพระราหู นิยมใช้ของที่มีสีดำ 8 อย่าง หรือ 12 อย่าง ตามเลขดาวราหู ได้แก่

  • ของดำ 8 อย่าง: ไก่ดำ น้ำมันมะพร้าวดำ กาแฟดำ ข้าวเหนียวดำ ผลไม้สีดำ เหล้าสีดำ ดอกไม้สีดำ ธูปดำ 8 ดอก
  • ของดำ 12 อย่าง: เพิ่ม ไข่เป็ดดำ งาดำ บุหรี่ 7 ตัว

คาถาบูชา

บทสวดบูชาพระราหูสามารถใช้บทสวดต่างๆ ได้ตามความสะดวก นิยมใช้บทสวด นะโม 3 จบ ต่อด้วย

“กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ”

ปฏิบัติบูชาอย่างสม่ำเสมอ

การบูชาพระราหูให้ได้ผล ควรทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงครั้งคราวเท่านั้น อาจจะบูชาทุกวันพุธหรือทุกวันเสาร์ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามกำลังศรัทธา

บูชาพระราหู: มากกว่าการปัดเป่าเคราะห์

การบูชาพระราหูนอกจากเป็นการปัดเป่าเคราะห์แล้วยังเป็นการสร้างกุศลกรรม ผ่อนหนักเป็นเบา ทำจิตใจให้สงบมั่นคง ยอมรับผลของการกระทำ ตระหนักรู้ในกรรม ช่วยให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิต รู้จักปรับตัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://muteroo.com/