Skip to content
Home » บูชาพระพรหม

บูชาพระพรหม

 • by

บูชาพระพรหม

บทนำเกี่ยวกับบูชาพระพรหม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบูชาเทพถือเป็นความเชื่อและประเพณีที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เทพแต่ละองค์ล้วนมีคุณสมบัติและความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไป หนึ่งในเทพที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ “พระพรหม” เทพผู้สร้าง ผู้ประทานพรแห่งความสำเร็จ ลาภยศ แก่ผู้หมั่นประกอบคุณงามความดี บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องการบูชาพระพรหม ทั้งความเป็นมา พิธีกรรม เครื่องสังเวย ไปจนถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อเสริมสิริมมงคล ให้ชีวิตเจริญรุ่ง

พระพรหม: เทพผู้สร้าง ผู้ประทานพร บูชาพระพรหม

พระพรหม ในศาสนาฮินดู เป็นเทพผู้สร้างโลก สรรพสิ่ง และมนุษย์ ตำนานเล่าว่าท่านเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากสะดือของพระนารายณ์ พระผู้เป็นใหญ่ มีสี่หน้า สี่แขน แสดงถึงการรับรู้และปกครองโลกทั้งสี่ทิศ ท่านประทับบนดอกบัว หมายถึงความบริสุทธิ์ พ้นจากกิเลสมารยา

แม้ในศาสนาพุทธ พระพรหมไม่ได้มีบทบาทหลัก แต่ก็ได้รับการเคารพในฐานะเทพผู้ประทานพรความสำเร็จ ลาภยศ ขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรม ส่งเสริมให้ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค

สถานที่บูชาพระพรหม:

 • เทวสถาน: สถานที่บูชาพระพรหมโดยเฉพาะ มักมีรูปปั้นพระพรหมสี่หน้าขนาดใหญ่ เช่น เทวสถานมหาพรหม เทวสถานเอราวัณ
 • วัด: บางวัดมีบริเวณบูชาพระพรหม เช่น ศาลพระพรหม วัดไตรมิตร

พิธีกรรม บูชาพระพรหม 

การบูชาพระพรหมตามแบบฉบับ ประกอบด้วย

 • เครื่องสังเวย:
  • ดอกไม้สีขาว: มะลิ ดอกดาวเรือง กล้วยไม้
  • ผลไม้: กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล
  • ธูป เทียน น้ำมันหอม: จำนวน 9 ชุด
  • อาหารคาวหวาน: ข้าวต้ม นม น้ำ
 • บทสวดมนต์: บทสวดบูชาพระพรหม บทอิติปิโส 8 คาถา คาถาพาหุนุณ
 • การขอพร: ตั้งจิตให้แน่วแน่ กล่าวคำขอพรอย่างจริงใจ

ข้อควรปฏิบัติ:

 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย: ไม่สวมใส่เสื้อผ้าขาด รัดรูป
 • พูดจาด้วยวาจาสุภาพ: เลี่ยงคำหยาบคาย
 • เคารพสถานที่: ไม่ส่งเสียงดัง วิ่งเล่น
 • ไม่เบียดเบียนเบียนเบียน ประทุษร้ายสัตว์: พระพรหมทรงเมตตา กรุณา
 • หมั่นประกอบคุณงามความดี: การบูชาเป็นเพียงเสริมส่ง ผลบุญกรรมจากการกระทำจริงส่งผลมากที่สุด

บูชาพระพรหมเสริมสิริมมงคล ชีวิตเจริญรุ่ง

การบูชาพระพรหม ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรม แต่เป็นการเชื่อมโยงจิตใจให้สงบ สร้างสมาธิ ตั้งมั่นในคุณงามความดี ยึดหลักการประพฤติตนที่ถูกต้อง เมื่อจิตใจบริสุทธิ์ ผลบุญจากการกระทำที่บริสุทธิ์ย่อมส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ ตามหลัก “กรรมลิขิต กรรมกำหนด” บวกกับ “พร” จากพระพรหม ผู้ประทานพรความสำเร็จ ชีวิตย่อมงดงามและสุขสมหวัง

อย่าลืมว่า “การบูชาเป็นเพียงเครื่องเสริมส่ง ผลบุญกรรมจากการกระทำจริงส่งผลมากที่สุด” หมั่นประกอบคุณงามความดี ร่วมกับการบูชาอย่างถูกวิธี ด้วยจิตใจที่เคารพ บริสุทธิ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://muteroo.com/