Skip to content
Home » บูชาพระนารายณ์

บูชาพระนารายณ์

 • by

บูชาพระนารายณ์

บทนำเกี่ยวกับบูชาพระนารายณ์

บูชาพระนารายณ์ ทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ องค์ประธานแห่งสรวงสวรรค์ หนึ่งในตรีมูรติ เทพเจ้าผู้สร้างรักษาทำลายจักรวาล เป็นที่เคารพบูชาในศาสนาฮินดู ทั้งในไทยและอินเดีย บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกพิธีกรรมการบูชาพระนารายณ์ เรียนรู้ความหมาย ปรัชญาเบื้องหลัง เพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า เสริมสร้างมงคลชีวิต บนเส้นด้ายแห่งศรัทธา

องค์พระนารายณ์: ผู้พิทักษ์ ปัดเป่า สถิตย์แห่งความศิริมงคล บูชาพระนารายณ์

พระนารายณ์ ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะอันงดงาม ทรงเป็นผู้พิทักษ์ ปัดเป่าภยันตราย อภิบาลปกป้องสรรพสิ่ง ทรงเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญา ขจัดความมืดแห่งอวิชชา บันดาลความสุข สมบูรณ์ ความรุ่งโรจน์ มหาเทพองค์นี้ปรากฏในหลากหลายปาง สื่อถึงภารกิจและอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เช่น

 • ปางนาฏกฤษณะ: ปางเลี้ยงวัว ช่วยเหลือชาวบ้าน ละความทุกข์โศก
 • ปางพระราม: ปางผู้ทรงพลัง ปราบอสูร กอบกู้ความยุติธรรม
 • ปางมัทสยาวตาร: ปางปลา คุ้มครองโลกจากภัยมหาบิ洪
 • ปางวิษณุ: ปางผู้รักษาจักรวาล สถิตย์แห่งความศิริมงคล

เตรียมพร้อมก่อนบูชา: ดอกไม้ ธูป เทียน สื่อถึงสิ่งใด

บูชาพระนารายณ์นั้นประกอบด้วยเครื่องประกอบพิธีหลากหลาย แต่ละอย่างล้วนเปี่ยมความหมาย ดังนี้

 • ดอกไม้: นิยมใช้ดอกบัว (สื่อถึงความบริสุทธิ์) ดอกมะลิ (สื่อถึงความมงคล) ดอกกรรณิการ์ (สื่อถึงความเจริญรุ่งโรจน์)
 • ธูป: จุด 9 หรือ 16 ดอก (สื่อถึงการเคารพต่อเทพเจ้า)
 • เทียน: จุดคู่ 1 คู่ (สื่อถึงแสงสว่างแห่งปัญญา)
 • น้ำเปล่า: (สื่อถึงความบริสุทธิ์)
 • ผลไม้: นิยมใช้กล้วย มะพร้าว ส้ม (สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์)
 • ผ้าสีเหลือง: (สื่อถึงสีประจำองค์พระนารายณ์)

การจัดเตรียมเครื่องบูชา ควรจัดวางบนโต๊ะหมู่บูชา หรือสถานที่สะอาด เรียบร้อย แสดงถึงความเคารพและศรัทธา

บทสวดมนต์: เชื่อมสายสัมพันธ์ สื่อสารกับเทพเจ้า

การสวดมนต์ บทสวดคาถาบูชาพระนารายณ์มีหลากหลายบท ขึ้นอยู่กับความสะดวก และจุดประสงค์ ตัวอย่างเช่น

 • โอม นารายะณายะ นะมะหะ: คาถาสั้น ใช้สวดได้ทั่วไป
 • พระวิษณุนารายณ์สตโตรตรัม: บทสวดบูชาพระนารายณ์แบบยาว เสริมบารมี

การสวดมนต์ด้วยจิตใจสงบ สื่อสารความปรารถนา ด้วยความเคารพ จะเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า เสมือนหนึ่งบทสนทนา ที่สะท้อนความศรัทธา

ศีล ธรรม สมาธิ: บูชาแท้จริง ยิ่งกว่าพิธีกรรม

นอกจากพิธีกรรมภายนอกแล้ว การรักษาศีล 5 ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ถือเป็นการบูชาพระนารายณ์ ในรูปแบบภายใน สะท้อนถึงการนำหลักคำสอนเทพเจ้า มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การไม่เบียดเบียน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://muteroo.com/