Skip to content
Home » บูชาท้าวเวสสุวรรณ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • by

บูชาท้าวเวสสุวรรณ

บทนำเกี่ยวกับบูชาท้าวเวสสุวรรณ

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ในห้วงลึกแห่งความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่พึ่งพา หนึ่งในนั้น ต้องยกให้ “ท้าวเวสสุวรรณ” เทพผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแดนยักษ์ ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ คุ้มครองปกป้อง และปัดเป่าภัย บทความนี้จะพาคุณก้าวสู่โลกแห่งความศรัทธา เจาะลึกตำนาน บทบาท และวิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณ เปิดประตูสู่โชคลาภ และความสุข กันเถอะ!

กำเนิดแห่งยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่: ตำนานท้าวเวสสุวรรณ บูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ “เวสวิน” ปรากฏในวรรณคดีไทย เช่น รามเกียรติ์ และอิเหนา เป็นธิดา และบุตรชาย ของท้าววิรุฒกุมภกรณ แห่งแดนยักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ มีกายสีเขียว ผมแดง หนวดเครายาว มีฤทธิ์เดชมาก ขี่หลังคันธกูระ (ครุฑ) มีหน้าที่ดูแลโลกธาตุ ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และโลกใต้พิภพ โดยเฉพาะดูแลทรัพย์สมบัติ ป่าไม้ และขุมทรัพย์ คอยปกป้องคุ้มครองทั้งเทพ เทวดา และมนุษย์ จากเหล่าภูตผีปีศาจ อีกทั้งยังเป็นหัวหน้า และราชทูตแห่งเหล่ายักษ์

จากแดนยักษ์สู่บ้านเรือน: เหตุผลการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ชาวไทยนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้

  • โชคลาภ ทรัพย์สมบัติ: ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งทรัพย์ ผู้ดูแลขุมทอง ชาวไทยจึงเชื่อว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยเสริมดวง เรียกทรัพย์ โชคลาภ การค้าขายรุ่งเรือง เงินทองไม่ขาดมือ
  • ป้องกันภัย คุ้มครอง: ด้วยฤทธิ์เดชอันมาก ท้าวเวสสุวรรณ สามารถป้องกันภัย สิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ ไม่ให้มากล้ำกราย บ้านเรือน และผู้อาศัย อยู่เย็นเป็นสุข
  • อำนาจ บารมี: ท้าวเวสสุวรรณ เป็นถึงท้าว มีความเป็นผู้นำ ชาวไทยจึงเชื่อว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยเสริมบารมี อำนาจ ขจัดศัตรู ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน

บูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกวิธี: เปิดประตูสู่โชคลาภ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ มีวิธีการดังนี้

  • รูปเคารพ: ใช้รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ หรือภาพวาด ที่งดงาม ควรเลือกเป็นท้าวเวสสุวรรณ ขี่หลังคันธกูระ ถือกระบอง
  • สถานที่: ควรวางรูปเคารพ ในที่สูง สะอาด โปร่งโล่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ ห่างจากพระพุทธรูป
  • ของบูชา: นิยมถวายผลไม้ 9 อย่าง น้ำหวาน น้ำเปล่า ดอกไม้สีขาว ธูป เทียน ทองหยอด ข้าวต้มมก เหล้าขาว (ขึ้นอยู่กับประเพณีแต่ละท้องถิ่น)
  • คาถา: นะโม 3 จบ โอม วิษณุเวสสุวรรณ มหาเทวา ธนัง ลาภัง เอหิ เอหิ อาคันตุกัง นิบัตติ วา พิน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://muteroo.com/